Aanvraag subsidie Ontwikkelkracht geopend

29 april 2024

Scholen kunnen tot en met 28 juni aanstaande subsidie aanvragen om komend schooljaar deel te nemen aan Ontwikkelkracht. Dit programma ondersteunt scholen die hun onderwijs verder willen verbeteren op basis van kennis uit onderzoek en praktijk.

Afhankelijk van de eigen behoeften en context, kunnen scholen via Ontwikkelkracht aan de slag met een of meerdere van de onderstaande pijlers: 

De subsidie is beschikbaar voor deelname aan de eerste drie pijlers. Hierbij worden de door de school geïnvesteerde uren geheel of gedeeltelijk vergoed. Deelnemende scholen ontvangen daarnaast begeleiding vanuit Ontwikkelkracht.

Voor de vierde pijler kan geen subsidie worden aangevraagd; de betreffende kennis is vrij toegankelijk voor alle scholen.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 28 juni 2024, 16.00 uur. Voordat de aanvraag wordt gedaan, dient er eerst een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht en een verdiepend gesprek met de samenwerkende partij plaats te vinden. Lees meer over het aanvragen van subsidie en de voorwaarden op de website van Ontwikkelkracht

Over Ontwikkelkracht

Het programma Ontwikkelkracht wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds en heeft als doel om het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het funderend onderwijs te bevorderen. Zie voor meer informatie de website van Ontwikkelkracht