Aanvragen versneld en/of verrijkt vwo per 1 oktober 2020

30 september 2020

Tussen 1 oktober en 1 november 2020 kunnen scholen voor de laatste keer versneld en/of verrijkt vwo aanvragen. Scholen hebben de keuze om aan groepen leerlingen een versneld, 5-jarige vwo-opleiding aan te bieden. Daarnaast is er de mogelijkheid om, binnen het 6-jarige traject, een verrijkt vwo aan te bieden. Hierin staat meer ruimte voor aanvulling op het curriculum centraal. Reguliere verrijking door middel van het aanbieden van extra lesstof of vakken is sowieso al mogelijk.

Ter ondersteuning is er een stroomschema beschikbaar om te controleren of uw (voorgenomen) programma valt onder de beleidsregel Versneld en/of verrijkt vwo.

Aanvragen

Wat moet u doen?

1. Dien tussen 1 oktober en 1 november 2020 uw aanvraag in met het aanvraagformulier Versneld en/of verrijkt vwo.

2. Stuur een plan van aanpak mee, een advies en akkoord van de medezeggenschapsraad, en een handtekening van het bevoegd gezag.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van uitvoeringsorganisatie DUS-I. Hier vindt u ook voorbeelden van scholen die al gebruik hebben gemaakt van versneld en/of verrijkt vwo.