Actie op krimp: ook in coronatijd

25 juni 2020

Regionaal samenwerken voor het behoud van een breed dekkend en een kwalitatief goed onderwijsaanbod. Een blik in de media van maart tot juni leert dat ook in coronatijd scholen reageren op leerlingendaling.

Onderstaand een aantal highlights:

Noaberschap geeft doorslag

Waar in Beilen al jaren plannen voor zijn, wordt nu toch werkelijkheid. De vestigingen van CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassaucollege gaan samen, meldt de Krant van Midden-Drenthe op 10 maart. 'De onderlinge verschillen zijn helemaal niet groot', stelt Eline de Jong, vestigingsmanager van het Nassaucollege in Beilen. Als grote gemene deler noemt ze 'noaberschap', het omzien naar elkaar. 'We zijn allebei kleine scholen die dicht bij de leerling willen staan.' Zorgen over het verschil tussen openbaar en christelijk onderwijs zijn er ook niet, de scholen hebben vertrouwen in het samenbrengen van deze achtergronden. 'Als we uitleggen hoe we straks onze identiteit vormgeven, krijgen we alleen maar positieve reacties'. In september 2021 voegen de scholen samen in een nieuw schoolgebouw, zo bevestigt de berichtgeving van 24 juni in het Dagblad van het Noorden.

Meer maatwerk

Medio mei meldt het Algemeen Dagblad regio Apeldoorn dat de stad twee nieuwe vmbo-scholen krijgt. Het Edison College, Sprengeloo en Veluws College Cortenbosch (drie scholen van de Veluwse Onderwijsgroep), gaan daarin op. De scholen - gehuisvest in bestaande gebouwen - moeten na de zomer van 2022 van start gaan. De bedoeling is twee scholen te ontwikkelen met elk een eigen aanbod en karakter. De overeenkomst is dat er in beide 'meer ruimte is voor maatwerk en praktijk'. Het plan voor de  nieuwe scholen wordt op dit moment uitgewerkt.

Orion-scholen hechter

Het Willibrord Gymnasium in Deurne gaat de mogelijkheid onderzoeken van een bestuurlijke fusie met het Commanderij College, dat locaties heeft in Gemert en Laarbeek. Op 7 mei werd hiervoor een intentieverklaring getekend, vermeldt het Weekblad van Deurne (15 mei 2020). Bij een positief resultaat wordt gestreefd naar een samengaan op 1 januari 2021. Gezamenlijk met het Jan van Brabant College in Helmond wil men ook kijken naar de mogelijkheid van een intensievere samenwerking in de regio; een onderzoek hiernaar ligt op stapel voor 2021. Alle scholen bevinden zich in regio De Peel en maken onderdeel uit van het Orion-netwerk. 

Fris en passend bij leerlingenpopulatie

In Papendrecht wordt er gesproken over het vrijspelen van een van de drie huidige VO-locaties (22 mei 2020, bron: gemeente Papendrecht). De gemeente denkt samen met christelijke scholengemeenschap de Lage Waard en openbare scholengemeenschap Willem de Zwijger na over 'frisse, energiezuinige schoolgebouwen die passen bij de toekomstige leerlingenaantallen van de scholen en hun onderwijsfilosofie'.

Deze en andere persartikelen en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op onze digitale landkaart.