Advieskader inspectie bij aanvraag nieuwe school ter consultatie

21 augustus 2020

Volgens de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen moeten initiatiefnemers van een nieuwe school een startdocument aanleveren bij de inspectie. Het daarbij te gebruiken advieskader is nu online ter consultatie beschikbaar. De raadpleging staat open tot 17 september 2020.

Het startdocument dat initiatiefnemers moeten indienen is de basis voor het advies dat de inspectie geeft aan de minister over de levensvatbaarheid en de te verwachten kwaliteit van de nieuwe school.