Afname rekentoets 2017: informatie over toets 3S

12 januari 2017

Op 10 januari is de afname van de rekentoets weer van start gegaan. Net als vorig jaar kunnen vwo’ers voor wie het niveau 3F niet uitdagend genoeg is, een alternatieve rekentoets 3S afleggen. Ook dit jaar gaat het hierbij nog om een pilottoets.

Vwo-leerlingen kunnen de pilot-rekentoets 3S afleggen en daarnaast nog maximaal vier keer de toets op 3F-niveau doen. Ze mogen zelf beslissen welk cijfer uiteindelijk op hun cijferlijst wordt vermeld: het cijfer voor de rekentoets 3F of het cijfer voor de pilot-rekentoets 3S. Daarbij is niet zichtbaar of het om het 3F-cijfer gaat of om het cijfer voor de pilot-rekentoets 3S; bij het cijfer komt standaard ‘3F’ te staan.

Scholen kunnen leerlingen die de 3S-variant afleggen wel een verklaring geven. Voor scholen zijn hiervoor voorbeeldverklaringen beschikbaar:


U kunt deze verklaringen veranderen naar eigen inzicht: het gaat om voorbeelden, geen voorschriften. Aan deze verklaringen kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie over de rekentoets 3S vindt u op de website Examenblad.nl. Zie daarnaast de themapagina over de rekentoets op deze website.