Agenda’s voor gelijke kansen in 30 gemeenten

21 november 2019

In 30 gemeenten zijn in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van OCW meerjarige GKA-agenda’s afgesloten en dit aantal wordt in 2020 uitgebreid naar 50. Dit melden de ministers Slob en van Engelshoven in de voortgangsrapportage van de alliantie, die op 19 november naar de Tweede Kamer is gestuurd. De voortgangsrapportage laat zien hoe de betrokken gemeenten en scholen samen actief (willen) werken aan de bevordering van gelijke kansen in het onderwijs.

In de lokale GKA-agenda’s hebben scholen, gemeenten, OCW en maatschappelijke partners afspraken gemaakt over de acties waarmee ze (extra) aan de slag willen en welke experimenten gestart worden rond kansengelijkheid. Ook zijn analyse- en/of onderzoeksvragen opgenomen waar universiteiten en onderzoeksinstituten bij betrokken zijn. Het doel is om in de komende jaren gezamenlijk te werken aan het bieden van gelijke kansen en tegelijkertijd te leren welke instrumenten, interventies en methodieken bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid. Hierbij wordt steeds aangesloten bij de lokale uitdagingen. Het ministerie van OCW biedt in de vorm van cofinanciering financiële middelen voor de uitvoering van interventies of experimenten.

Alle opgebouwde kennis en ervaringen worden binnen de regio’s en op landelijke schaal gedeeld, bijvoorbeeld via bijeenkomsten, netwerken en online via de website gelijke-kansen.nl.

Agenda's bekijken

Via een interactieve pdf kan iedereen de globale inhoud van alle dertig getekende agenda’s inzien. Ook is er de mogelijkheid om door te linken naar een totaaloverzicht van alle beleidsmaatregelen, het landelijk dashboard gelijke kansen en de database met bewezen effectieve interventies.

Nieuwe GKA-agenda's

De komende tijd wordt met nog 20 gemeenten gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe GKA-agenda’s. Het streven is om deze nieuwe GKA-agenda’s voor 31 januari 2020 te ondertekenen. In totaal zullen er dan 50 gemeenten met een GKA-agenda zijn. Ook zal worden verkend wat de mogelijkheden zijn om met andere gemeenten – boven deze 50 – samenwerkingsafspraken te maken.