Als school nieuw docenttalent binnenhalen?

04 oktober 2018

Het programma 'Trainees in onderwijs' zoekt voor volgend schooljaar partnerscholen, waar een nieuwe lichting trainees als docent aan de slag kan gaan. Voor scholen is dit een kans om academisch geschoold docenttalent binnen te halen.

Binnen het traineeship 'Trainees in onderwijs' worden afgestudeerde academici opgeleid tot eerstegraads bevoegde onderwijsprofessionals. In een traject op maat van twee jaar halen de academici hun eerstegraads lesbevoegdheid en gaan ze direct aan de slag als docent op een school. Daarnaast volgen ze een persoonlijk verbredings- en verdiepingsprogramma, gericht op leiderschap, ondernemerschap en onderzoek.

Nieuwe ronde

Eind augustus 2018 is de eerste lichting trainees van start gegaan. Volgend schooljaar start weer een nieuwe ronde. Voor deze ronde zoekt 'Trainees in onderwijs' nog meerdere partnerscholen. De trainees gaan voor twee jaar op deze partnerscholen aan de slag, waarbij de school begeleiding biedt. De partnerscholen denken daarnaast ook mee over de selectie van de trainees en het vormgeven van het traineeprogramma.

De partnerscholen helpen er zo voor te zorgen dat nieuw docenttalent zich kan ontwikkelen en dat voldoende nieuwe goede docenten beschikbaar komen voor het vo.

De trainees die op scholen aan de slag gaan, brengen ook veel extra academische kennis en vaardigheden met zich mee die direct meerwaarde kan bieden voor de school en een impuls kan geven aan de onderwijskwaliteit en professionele schoolorganisatie. Veel trainees blijven na het programma ook op dezelfde school werken.

Interesse? 

Heeft u interesse om partnerschool te worden van 'Trainees in onderwijs'? Op de website van het traineeprogramma vindt u meer informatie over wat samenwerking inhoudt en kunt u zich aanmelden als partner.

Kandidaat trainees

Kent u geschikte en geïnteresseerde kandidaten voor het traineeship? U kunt hen dan verwijzen naar het interesseformulier voor kandidaten op de website van Trainees voor onderwijs. Zij ontvangen dan de nieuwsbrief en worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom het traineeship en belangrijke informatie.

Meer over 'Trainees in onderwijs'

Het programma 'Trainees in onderwijs' is tot stand gekomen in samenwerking met de VO-raad, Inter-universitaire lerarenopleidingen (ICL), Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW. Het bouwt voort op de succesvolle aspecten van de eerdere traineeships in het onderwijs Eerst de Klas (EDK) en het OnderwijsTraineeship (OTS).