VO-raad viert jubileum met feestelijke ledenvergadering

25 november 2016

Met een drukbezochte feestelijke jubileumbijeenkomst vierde de VO-raad 23 en 24 november zijn tienjarig bestaan. Tijdens deze bijeenkomst vond tevens de Algemene Ledenvergadering plaats.

Twee rode draden liepen door de jubileumbijeenkomst heen. Ten eerste uiteraard het terugblikken op het ontstaan van de VO-raad, de woelige baren die de afgelopen tien jaar zijn getrotseerd en bespiegelingen over de bereikte resultaten. Vooral tijdens het diner voor leden, het Schoolleidersplatform, betrokkenen van het eerste uur en relaties stonden het ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging centraal. Paul Rosenmöller leidde in een gesprek met oud-voorzitter Sjoerd Slagter en huidige vicevoorzitter Hein van Asseldonk de zaal langs de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen decennium. Staatssecretaris Dekker vergeleek in zijn feestrede de VO-raad met een eigenwijze puber die zijn docenten continu uitdaagt omdat hij het toch echt anders ziet of beter weet.  Een compliment, vond menig toehoorder, en zo was het ook bedoeld.

Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, sneed tussen het voor- en hoofdgerecht het tweede thema aan: hoe leiding te geven aan een organisatie in verandering. De Blok hield een gloedvol pleidooi voor een organisatie zonder managers. Een interessant gedachte waar iedere bestuurder wel eens op een zondagnamiddag over heeft gefilosofeerd, maar die De Blok al een aantal jaren succesvol in de praktijk brengt. Zijn belangrijkste advies aan de zaal met schoolbestuurders: weet wat je wilt, houdt daar consequent aan vast en doe het gewoon. De volgende dag nam Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, het stokje van De Blok over. Hij hield de zaal voor dat we niet ‘in een tijdperk van verandering leven, maar in een periode van verandering van tijdperken’. De overgang van een centralistisch georganiseerde samenleving naar een netwerksamenleving leidt in de huidige transitiefase tot chaos, waarin iedere organisatie opnieuw zijn positie moet bepalen. Ook het onderwijs dus, waar gepersonaliseerd leren, een goede balans tussen kennis en competenties, ruimte voor professionals en zo min mogelijk overhead belangrijke ontwikkelingen zijn.

Aangeslotenen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering keurden de leden het jaarplan en de begroting voor 2017 goed. Ook stemden de leden ermee in om VSO-besturen de mogelijkheid te geven zich aan te sluiten bij de VO-raad. Zij krijgen dan de status van ‘aangeslotenen’.

Benoemingen bestuur en LAR

In het bestuur van de VO-raad was een vacature ontstaan door het vertrek van Romain Rijk, vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn. Voor deze vacature heeft de voordrachtscommissie Eugène Bernard - voorzitter CvB Ons Middelbaar Onderwijs (Tilburg), categorie boven 9000 leerlingen - voorgedragen. De leden hebben deze voordracht op de ALV bekrachtigd.

Tevens werden vier nieuwe leden van de Ledenadviesraad (LAR) benoemd:

  • Rien van Tilburg, voorzitter CvB Clusius College Alkmaar, categorie 3500-9000 leerlingen;
  • Han Elbers, voorzitter CvB Alliantie VO, Nijmegen, categorie boven 9000 leerlingen;
  • Pharailda Kokke, rector/bestuurder Mgr. Frencken College, Oosterhout, categorie tot 3500 leerlingen,
  • Fridse Mobach, lid CvB Carmel College, categorie boven 9000 leerlingen. 


Voor een impressie van de feestelijke bijeenkomst: