ALV: benoemingen bestuur en ledenadviesraad

06 juni 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad van 6 juni jl. is de voordracht bekrachtigd van twee nieuwe leden voor de Ledenadviesraad (LAR), alsook de voordracht voor de herbenoeming van één lid van het bestuur.

Kees van Bergeijk, bestuurder-directeur Martinuscollege (Grootebroek), categorie tot 3500 leerlingen, is daarmee herbenoemd als lid van het bestuur van de VO-raad.

De twee nieuwe leden van de Ledenadviesraad zijn:

  • Stella Efdé, directeur-bestuurder van Regionale scholengemeenschap Pantarijn (Wageningen); categorie tot 3500 leerlingen;
  • Barbara Dijkgraaf, bestuurder ZAAM Stichting voor interconfessioneel onderwijs (Amsterdam); categorie boven 9000 leerlingen.
     

De vacatures in de LAR waren ontstaan door het vertrek van Aukje Bergsma en het aflopen van de tweede termijn van Marc Mittelmeijer.