Basisgeneratiecijfers als hulpbron voor het maken van leerlingenprognoses

03 juli 2019

Het project ‘Regionale samenwerking’ van de VO-raad heeft een tabellenrapport Basisgeneratiecijfers beschikbaar gesteld, waarmee scholen eigen leerlingenprognoses kunnen maken. Het instrument kan zo een hulpmiddel zijn bij het vroegtijdig anticiperen op leerlingendaling.

Het aantal vo-leerlingen zal tot 2030 met gemiddeld 12% afnemen en in sommige regio’s loopt dit op tot ver boven de 30%. Leerlingendaling is ook aan de orde buiten de zogenaamde krimpregio’s. Vier op de vijf schoolbesturen krijgt te maken met tenminste 5% leerlingendaling. Steeds meer schoolbesturen zoeken daarom samenwerking om met elkaar een dekkend onderwijsaanbod in stand te houden. Een van de informatieproducten die het project Regionale samenwerking in dit kader als hulpbron aanbiedt, is het tabellenrapport ‘Basisgeneratiecijfers per 1 januari 2019’.

Basisgeneratiecijfers: feitelijke informatie per gemeente

Het tabellenrapport bevat de basisgeneratiecijfers van alle gemeenten in Nederland. Deze cijfers zijn naast de prognosemodellen van DUO en Voion goed te gebruiken voor het maken van eigen leerlingenprognoses. De basisgeneratiecijfers betreffen feitelijke informatie over de verschillende leeftijdscohorten, zonder veronderstellingen over woningbouw/migratie van de regio’s en marktaandeel van scholen. Het CBS verwacht gemiddeld +5% migratie-effecten op deze basisgeneratie-cijfers in een periode van 15 jaar.