Behoud werkgelegenheid jonge docenten

28 oktober 2013

Scholen in het PO en VO krijgen eind dit jaar 150 miljoen euro uitgekeerd om jonge leraren in dienst te kunnen houden. Inmiddels is bekend hoe deze middelen over de scholen worden verdeeld. Voor het VO gaat het om 69,35 euro per leerling (65 miljoen in totaal).

In het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken dat 150 miljoen van de geplande investeringen in het onderwijs eind dit jaar al wordt uitgekeerd, om de verwachte begrotingsproblemen van scholen in 2014 op te vangen. Met dit geld kunnen scholen hun jonge docenten in dienst houden en/of startende docenten een baan bieden. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid voor jonge docenten. 

Aan het VO wordt in totaal 65 miljoen euro toegekend. Deze 65 miljoen wordt in 2016 (35 miljoen) en 2017 (30 miljoen) ingehouden op de intensiveringsmiddelen (die oplopen naar ongeveer 150 miljoen voor het VO in 2017). De toegekende miljoenen worden daarom niet in de GPL verwerkt, maar éénmalig uitgekeerd in een bedrag van 69,35 euro per leerling.

Bekijk de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge docenten (24 okt 2013).