Ben of ken je een goed vrijwilligersinitiatief voor ondersteuning aan leerlingen? Geef het door!

02 september 2021

Op elke school zijn er leerlingen die door diverse redenen - en vaak versterkt door de coronacrisis - een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, bij het leren en/of in hun persoonlijke- en talentontwikkeling. Voor hen kan een ‘maatje’ - die bijvoorbeeld bijles geeft, een luisterend oor biedt en/of helpt bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden - een groot verschil maken. Diverse landelijke en regionale vrijwilligersorganisaties in Nederland bieden leerlingen deze ondersteuning. De VO-raad heeft een (niet uitputtend) overzicht van deze initiatieven gemaakt. Graag zouden we dit verder aanvullen. Ken of ben je een goed, niet commercieel initiatief op dit vlak dat nog ontbreekt, geef dit dan aan ons door.

De VO-raad wil tot een zo volledig mogelijk overzicht komen van de vrijwilligersinitiatieven voor leerlingen, die scholen kunnen inzetten of waar ze de ouders van leerlingen op kunnen wijzen.  

Deze ondersteuning kan de komende periode worden ingezet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen voor leerlingen; eventuele kosten kunnen ook uit de NPO-gelden worden betaald. En ook op de langere termijn kan de ondersteuning van grote meerwaarde zijn voor groepen leerlingen.

Deel een vrijwilligersinitiatief 

Je kunt een goed initiatief doorgeven via redactie@vo-raad.nl. Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd.