Beroepscommissie funderend onderwijs per 1 januari 2017 van start

21 december 2016

In de CAO VO 2016-2017 en de CAO PO 2016-2017 hebben sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en daarnaast bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze nieuwe landelijke commissie gaat per 1 januari a.s. van start.

Eerder berichtte de VO-raad al dat deze commissie wordt ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. Op 19 december 2016 zijn de leden en voorzitters van de ‘Commissie van beroep funderend onderwijs’ tijdens een eerste bijeenkomst geïnstalleerd. Met de instelling van deze nieuwe commissie komt per 1 januari 2017 een einde aan de bevoegdheid van de huidige Commissies van Beroep voor het primair en voortgezet onderwijs.

Voor de leden van de beroepscommissie heeft een open werving plaatsgevonden aan de hand van profielschetsen. Voor de selectie van de leden is een benoemingsadviescommissie samengesteld, waarin zowel de bonden als de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd waren.

De werving van de voorzitter en vicevoorzitter is door een extern bureau gedaan. De voorzitter en vicevoorzitter zijn op bindende voordracht van de leden van de commissie benoemd door Onderwijsgeschillen.

De commissie is voor wat betreft het voortgezet onderwijs bevoegd te oordelen over de in artikel 20 lid 1 CAO VO genoemde besluiten van de werkgever over:

  • een disciplinaire maatregel, met uitzondering van ontslag
  • schorsing
  • het direct of indirect onthouden van promotie
  • aanwijzing van een andere instelling of instellingen waaraan de werknemer werkzaamheden zal verrichten (overplaatsing)
  • eenmalige inhouding periodieke verhoging
     

Voor meer informatie over de commissie kunt u terecht op de website van Stichting Onderwijsgeschillen.