Bijdragen aan het verder versterken van het verantwoordingsproces in het onderwijs?

24 oktober 2023

Hoe kunnen we komen tot een beter, breed gedragen verantwoordingsproces in de gehele onderwijsketen, waarbij we ook de administratieve lasten verlichten? Het programma Samen Verantwoorden (van het ministerie van OCW en DUO) zoekt controllers, hoofden financiën van schoolbesturen, financieel directeuren, financiële medewerkers en administratiekantoren die hierover willen meedenken en vervolgens willen helpen om de benodigde stappen te zetten.

De maatschappij en de politiek vragen steeds meer inzicht in hoe schoolbesturen de financiële middelen besteden die ze van de overheid ontvangen. Dit stelt aanzienlijke eisen aan de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en kwaliteit van de informatie die ze verstrekken. Het programma Samen Verantwoorden doet in dat kader sinds vorig jaar onderzoek naar hoe het verantwoordingsproces verder kan worden verbeterd. Het doel is om te bepalen welke stappen er moeten worden genomen om een beter, breed gedragen verantwoordingsproces te creëren in de gehele onderwijsketen en om deze stappen vervolgens te gaan zetten.

Jouw bijdrage gezocht

Het programma zoekt mensen uit de praktijk die hier actief aan willen bijdragen.  Bij deelname kom je vier keer per jaar samen met andere deelnemende onderwijscollega’s tijdens de ‘Ketendag Verantwoorden en Beleid’. Daarnaast zijn er werkgroepen waaraan je kunt deelnemen:

  1. De werkgroep ‘Toekomst’. Deze heeft als taak de toekomstvisie te bepalen om daarmee meer verbinding, draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren tussen alle partijen.
  2. De werkgroep 'System-to-System’. Deze heeft als taak voorstellen te ontwikkelen over hoe financiële gegevens direct kunnen worden overgedragen.
  3. De werkgroep ‘Digitale Assurance'. Deze heeft als taak voorstellen te ontwikkelen over hoe digitaal aangeleverde gegevens voorzien kunnen worden van een digitale controleverklaring, wat vervolgens in Proof of Concepts (pilot) wordt getest.
  4. De vierde, nog op te richten, werkgroep zal zich bezighouden met duurzaamheidsverantwoording in de breedste zin van het woord. In navolging van Europese ontwikkelingen moeten we als onderwijssector ook nadenken over de wijze waarop duurzaamheid kan en moet worden verantwoord.
     

Indicatie van tijdsbesteding:

  • Ketendagen: 4 dagen per jaar
  • Werkgroepen: 4 dagdelen per kwartaal
  • Proof Of Concepts: Intensiever, afhankelijk van je rol

 

Deelnemen

Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar jacqueline.tromp@duo.nl Er volgt dan een verdere kennismaking, waarbij ook deelname-voorkeuren worden besproken.

 

Verantwoordingsronde 2023
Dit najaar wordt ook een Verantwoordingsronde georganiseerd; een serie bijeenkomsten waarbij je met experts in gesprek kunt gaan over actuele verantwoordingsthema's. Lees meer en bekijk de data en locaties.