Bijscholingsaanbod vmbo weer tegen gereduceerd tarief beschikbaar

14 juni 2018

Het kabinet heeft vanuit de extra middelen voor vmbo techniek een budget vrijgemaakt voor de bijscholing van vmbo-leraren.

Alle bijscholingscursussen die via www.bijscholingvmbo.nl beschikbaar zijn, worden het huidige en komende schooljaar tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden. Er is voor alle profielen een cursusaanbod beschikbaar. Ook is er een aanbod van profieloverstijgende trainingen, bijvoorbeeld over schoolexaminering en LOB.

Het is zelfs mogelijk om nog voor de zomervakantie deel te nemen aan een cursus of training. Alle informatie is te vinden op www.bijscholingvmbo.nl. Via deze site kunt u zich ook inschrijven.