BNR-nieuwsradio: ‘BON baseert zich op achterhaalde formules’

19 februari 2015

Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-raad, heeft op BNR-nieuwsradio gereageerd op het onderzoek van vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) waaruit zou blijken dat scholen beknibbelen op docenten. Van Asseldonk laat weten zich niet in dit beeld te herkennen en zet vraagtekens bij de onderzoeksresultaten van BON.

De vice-voorzitter van de VO-raad benadrukt in het radioprogramma dat BON zich in het onderzoek baseert op achterhaalde formules. ‘Bon baseert zich op formules die in de jaren 60 zijn bedacht bij de invoering van de Mammoetwet en waarvan in de jaren 80 al werd geconstateerd dat ze geen recht meer deden aan de werkelijkheid in de scholen.’

Van Asseldonk beaamt verder dat er veel meer dan vroeger ondersteunend personeel zoals lesassistenten, surveillanten en conciërges wordt ingezet op scholen. Dit zorgt er volgens hem voor dat docenten beter in staat zijn om hun werk goed te doen. ‘Per school wordt gekeken wat nodig is om goed onderwijs te verzorgen en dat heeft de afgelopen 50 jaar een aantal bewegingen te zien gegeven waarbij meer aandacht is gekomen voor ondersteuning in de les, lesassistenten en conciërges en ga zo. Daardoor zijn verschuivingen in het personeelsbestand opgetreden die er eindelijk toe leiden dat leraren zich beter toe kunnen leggen op hun kerntaak, namelijk de les.’, aldus Van Asseldonk.

Verder benadrukt Van Asseldonk dat schoolbesturen welliswaar zelf besluiten kunnen nemen over de formatie, maar niet volledig de vrije hand hebben: ‘De formatie wordt volstrekt afgestemd met de medezeggenschapsraad, waarin de personeelsgeleding instemmingrecht heeft’.

Beluister de radio-uitzending op de website van BNR-nieuwsradio – minuut 49