Calandlyceum en VSO De Twijn sportiefste scholen van Nederland

27 mei 2021

Het Calandlyceum in Amsterdam is uitgeroepen tot ‘sportiefste vo-school van Nederland’. In het voortgezet speciaal onderwijs ging de titel naar VSO De Twijn uit Zwolle. Beide scholen zijn een Gezonde School.

Iedere twee jaar organiseert de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) samen met NOC*NSF deze verkiezing, om zo scholen en secties met een buitengewoon goed of innovatief aanbod aan bewegen en sport, in het zonnetje te zetten. 

In 2020 ging de verkiezing niet door vanwege corona, maar dit jaar had de organisatie maatregelen genomen om dat te voorkomen. Dat resulteerde in een centrale online presentatie vanuit een speciaal daarvoor ingerichte KVLO-studio in Zeist

Sportiefste vo-school

Het Calandlyceum uit Amsterdam onderscheidde zich door de aansprekende visie die de school heeft op sport en bewegen: ‘sport is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat je kunt bereiken’. Volgens de jury heeft de school het voor elkaar gekregen om de verbinding en betrokkenheid van alle leerlingen bij sport een centrale plaats in de school te laten innemen, ook in coronatijd. De jury hoopt dat de Caland Sportacademie vanaf volgend schooljaar door het winnen van deze prijs een extra impuls krijgt.

Met het winnen van de verkiezing ‘sportiefste school’ krijgt het Calandlyceum een waardecheck van 4500 euro. De twee andere genomineerde scholen ontvingen ieder een waardecheque van 1500 euro. 

Callandlyceum neemt prijs verkiezing sportiefste-vo school 2021 in ontvangst

Sportiefste vso-school 

Voor de tweede keer werden ook vso-scholen uit inzendingen vanuit het hele land genomineerd voor de finale van de verkiezing. De jury wees VSO De Twijn uiteindelijk als winnaar aan. De jury was met name onder de indruk van de manier waarop het kind centraal gesteld wordt bij VSO De Twijn. Er wordt geprobeerd alles uit het kind te halen op sportief gebied, waarbij rekening wordt gehouden met hun beperkingen maar vooral ook gekeken wordt naar kansen. Ook is er een breed draagvlak op de school voor bewegen en sport.

De school won hiermee een watersport tweedaagse bij het Robinson Crusoë Eiland in Loosdrecht, ter waarde van 2500 euro, en een waardecheque van 2000 euro. De andere genomineerde school ontving een waardecheque van 1500 euro. 

VSO De Twijn neemt prijs verkiezing sportiefste-vso school 2021 in ontvangst

Gezonde School
Wilt u op uw school ook meer aandacht besteden aan een gezonde en sportieve leefstijl, neem dan contact op met het programma Gezonde School. De VO-raad participeert in dit programma, dat scholen helpt op structurele wijze aan gezondheid te werken.