Cao-onderhandelingen 2021 van start

03 februari 2021

Deze week is het overleg met de vakbonden begonnen over een nieuwe CAO VO 2021. Mede door de coronacrisis en de beperkte financiële vooruitzichten heeft de VO-raad ingezet op snelle onderhandelingen met een beknopte agenda. Dat geeft zekerheid en ruimte om op andere plekken actuele vraagstukken aan te pakken die nu prioriteit hebben.

Tegelijk met deze onderhandelingen zijn cao-partijen een flankerend traject gestart, dat dus naast de cao-onderhandelingen loopt. In dit traject willen partijen op een andere wijze een aantal hardnekkige en langlopende thema’s aanpakken, buiten de druk van de cao-onderhandelingen en met actieve betrokkenheid van de mensen uit het veld. De hierin geagendeerde thema’s zijn moderne arbeidsverhoudingen, taakbeleid, werkdruk en in een later stadium duurzame inzetbaarheid en sociale zekerheid.

De huidige cao is door geen van de partijen opgezegd. De consequentie hiervan is dat de cao automatisch met een jaar is verlengd. Daarmee zijn de huidige arbeidsvoorwaarden in de cao gewaarborgd tot 1 januari 2022.