Cao-onderhandelingen geschorst tot 20 februari

24 januari 2018

Afgelopen dinsdag heeft de VO-raad weer overleg gehad met de onderwijsbonden over een nieuw overeen te komen cao in het voortgezet onderwijs. Het overleg verloopt moeizaam, de standpunten over de belangrijkste onderwerpen liggen te ver uiteen om op de korte termijn tot overeenstemming te kunnen komen.

De belangrijkste verschillen betreffen het niveau van de loonontwikkeling en de inschatting van de mogelijkheden om tot werkdrukvermindering en meer ontwikkeltijd te komen. Beide partijen beraden zich in eigen kring over de ontstane situatie en komen op 20 februari weer bijeen om het resultaat daarvan met elkaar te bespreken.