Cao-onderhandelingen hervat

21 november 2019

Op korte termijn wordt het formeel overleg voor een nieuwe CAO VO hervat. Een informeel overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nadat de AOb zijn handtekening introk voor het convenant met minister Slob, zegden de bonden het eerstvolgende cao-overleg af. De bonden wilden tijd en ruimte om zich te beraden over de ontstane situatie. Ze wilden hun leden hierbij actief betrekken. De uitkomst hiervan is dat de bonden weer aan tafel komen. Tegelijkertijd hebben ze aangekondigd dat hun acties tegen het kabinet worden voortgezet.

De VO-raad wil graag snel tot een nieuwe cao komen. Belangrijke thema’s in het overleg zijn onder andere de loonparagraaf, taakbeleid, ketenbepaling en de positie van schoolleiders. De bonden hebben de besteding van de 150 miljoen uit het convenant als een nieuw agendapunt van het overleg toegevoegd.  Voor de VO-raad is dat niet nodig.  Met de afspraak uit het convenant dat de besteding met actieve betrokkenheid van het onderwijzend  personeel plaatsvindt, is dat al op een goede manier vastgelegd.