Centraal examen gestart

06 april 2021

Op dinsdag 6 april zijn de centrale examens van start gegaan met de eerste digitale flexibele examens voor leerlingen vmbo-bb en -kb. Op 17 mei starten ook de andere leerlingen met hun examens. De VO-raad wil hulde uitspreken voor alle examenkandidaten en scholen, die flexibiliteit en doorzettingsvermogen hebben getoond en zich in dit moeilijke coronajaar toch zo goed mogelijk hebben voorbereid op de examens. We wensen alle kandidaten veel succes bij de afronding van hun schoolloopbaan!

De digitale flexibele examens in het vmbo kunnen dit jaar door de school zelf worden ingepland tot aan de zomervakantie. Daarnaast zijn de eerste scholen ook begonnen met de afname van het examen in het beroepsgerichte profielvak, dat dit schooljaar niet als cspe maar als schoolexamen wordt afgesloten.

Andere leerlingen werken nu aan de afronding van de schoolexamens. Hun (schriftelijke) centrale examens starten op maandag 17 mei. Die examens kunnen de leerlingen dit jaar spreiden over meerdere tijdvakken. Voor het zover is, kiezen deze kandidaten uiterlijk op 23 april voor welke vakken zij deelnemen aan het eerste of tweede tijdvak om het centrale examen voor het eerst af te leggen.