Centrale schriftelijke eindexamens van start: leerlingen en scholen veel succes gewenst!

17 mei 2021

Op 17 mei zijn de centrale schriftelijke eindexamens algemene vakken weer van start gegaan voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De VO-raad wenst alle eindexamenkandidaten en scholen veel succes, en wil hulde uitspreken voor de getoonde flexibiliteit en doorzettingsvermogen in dit bijzondere examenjaar.

In totaal leggen circa 197.218 leerlingen dit jaar hun eindexamen af. In het vmbo gaat het om 97.259 leerlingen (bb: 15.383, kb: 27.432 en gl/tl: 54.444). Daarnaast doen 58.674 havo-leerlingen en 41.285  vwo-leerlingen dit jaar eindexamen.

Dit schooljaar wijkt af van de gebruikelijke gang van zaken. De leerlingen hebben uiterlijk op 23 april een keuze kenbaar kunnen maken in welk tijdvak zij welk vak voor het eerst willen afleggen. Er zijn twee volwaardige tijdvakken. De centrale schriftelijke examens van het eerste tijdvak eindigen op 1 juni. Op 5 juni maakt het CvTE de normering van de examens bekend voor het vmbo beroepsgericht, en op 10 juni voor het eerste tijdvak vmbo, havo en vwo. Na publicatie van de normen kan de school de uitslagen vaststellen voor de leerlingen die in het eerste tijdvak het examen hebben voltooid. 

De examens tweede tijdvak (voor leerlingen die een vak voor de eerste keer willen afleggen en eventueel voor leerlingen die willen herkansen) vinden plaats tussen 14 en 25 juni. De uitslag hiervan volgt op 2 juli. Daarna is er nog een derde tijdvak, bedoeld voor herkansingen en leerlingen die het examen nog niet hebben kunnen voltooien. De examens derde tijdvak vinden plaats van 6 tot en met 9 juli. De uitslag hiervan volgt op 15 juli.

Op 16 juni maakt het CvTE de normering van de examens bekend voor de digitale examens in het vmbo bb en kb. Vmbo’ers gl, bb en kb legden vanaf 25 maart al een aantal centrale schriftelijke praktijkexamens (cspe) en digitale centrale examens af. De praktijkexamens en digitale examens kunnen worden afgenomen tot en met 23 juli. Binnen deze periode kan de school zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen bepalen.

Zie voor meer informatie de persmap van het CvTE

Ondersteuning voor scholen

Voor scholen is ondersteuning beschikbaar bij de voorbereiding, afname en correctie van de examens. Zo heeft de VO-raad net als voorgaande jaren examenprotocollen opgesteld, waarin de wettelijke voorschriften voor de eindexamens staan uitgewerkt. In deze protocollen zijn (in hoofdstuk 2) ook specifiek enkele suggesties opgenomen om scholen te ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van de eerste en tweede correctie.