Centrale schriftelijke eindexamens van start: leerlingen en scholen veel succes gewenst!

14 mei 2018

Op 14 mei zijn de centrale schriftelijke eindexamens algemene vakken weer van start gegaan voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De VO-raad wenst alle eindexamenkandidaten en scholen veel succes.

In totaal leggen circa 211.550 leerlingen dit jaar hun eindexamen af. In het vmbo gaat het om 109.447 leerlingen (bb: 19.620, kb: 29.502 kb en gl/tl: 60.325). Daarnaast doen 60.602 havo-leerlingen en 41.501 vwo-leerlingen dit jaar eindexamen.

De centrale schriftelijke examens eindigen op 29 mei (eerste tijdvak). Op 6 juni maakt het CvTE de normering van de examens bekend voor het vmbo beroepsgericht, en op 13 juni voor het eerste tijdvak. Na publicatie van de normen kan de school de uitslagen van de leerlingen vaststellen. De examens tweede tijdvak (herkansen en inhalen) vinden plaats tussen 18 en 21 juni. De uitslag hiervan volgt op 29 juni.

Vmbo’ers gl, bb en kb legden vanaf 3 april al een aantal centrale schriftelijke praktijkexamens (cspe) en digitale centrale examens af. De praktijkexamens en digitale examens worden afgenomen tot en met 22 juni. Voor de cspe’s voor de profielvakken is de afnameperiode twee weken langer (t/m 6 juli). Binnen deze periode kan de school zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen bepalen.

Zie voor meer informatie de persmap van het CvTE

Ondersteuning voor scholen

Voor scholen is ondersteuning beschikbaar bij de voorbereiding, afname en correctie van de examens. Zo hebben de VO-raad en AOC Raad net als voorgaande jaren examenprotocollen opgesteld, waarin de wettelijke voorschriften voor de eindexamens staan uitgewerkt. Daarnaast is ondersteuning beschikbaar rond het organiseren en uitvoeren van de eerste en tweede correctie.