Centrale schriftelijke eindexamens van start: leerlingen en scholen veel succes gewenst!

09 mei 2019

Op 9 mei zijn de centrale schriftelijke eindexamens algemene vakken weer van start gegaan voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De VO-raad wenst alle eindexamenkandidaten en scholen veel succes.

In totaal leggen circa 217.285 leerlingen dit jaar hun eindexamen af. In het vmbo gaat het om 112.663 leerlingen (bb: 18.818, kb: 31.179 en gl/tl: 62.666). Daarnaast doen 62.020 havo-leerlingen en 42.602 vwo-leerlingen dit jaar eindexamen.

De centrale schriftelijke examens eindigen op 23 mei (eerste tijdvak). Op 5 juni maakt het CvTE de normering van de examens bekend voor het vmbo beroepsgericht, en op 12 juni voor het eerste tijdvak vmbo, havo en vwo. Na publicatie van de normen kan de school de uitslagen van de leerlingen vaststellen. De examens tweede tijdvak (herkansen en inhalen) vinden plaats tussen 17 en 20 juni. De uitslag hiervan volgt op 29 juni.

Vmbo’ers gl, bb en kb legden vanaf 1 april al een aantal centrale schriftelijke praktijkexamens (cspe) en digitale centrale examens af. De praktijkexamens en digitale examens worden afgenomen tot en met 20 juni. Voor de cspe’s voor de profielvakken is de afnameperiode twee weken langer (t/m 5 juli). Binnen deze periode kan de school zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen bepalen.

Zie voor meer informatie de persmap van het CvTE.

Ondersteuning voor scholen

Voor scholen is ondersteuning beschikbaar bij de voorbereiding, afname en correctie van de examens. Zo hebben de VO-raad en AOC Raad net als voorgaande jaren examenprotocollen opgesteld, waarin de wettelijke voorschriften voor de eindexamens staan uitgewerkt. Daarnaast is ondersteuning beschikbaar rond het organiseren en uitvoeren van de eerste en tweede correctie.