Cito publiceert 'Handreiking resultaatsverbeteringstoets'

22 april 2020

Op 8 april jl. werd bekend dat de slaag-zakregeling 2019-2020 een nieuw element bevat: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Deze toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn op basis van hun SE-cijfers, of hun SE-cijfer(s) willen verbeteren. Cito maakte een handreiking met tips voor het maken van de RV-toets en voor eerlijke becijfering.

De handreiking is online beschikbaar via de website van Cito.