Commissie gaat lessen trekken uit coronamaatregelen onderwijs

11 juni 2020

Tijdens de - digitale - Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VO-raad op donderdag 11 juni, spraken de leden met een cijfer van 7.9 hun waardering uit voor het optreden van het bestuur in coronatijd. De VO-raad stelt een commissie van bestuurders en schoolleiders in die gaat terugblikken op de afgelopen periode en lessen hieruit zal trekken.

De commissie staat onder voorzitterschap van Rita Damhof, o.a. oud-voorzitter van het College van Bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, en zal advies uitbrengen op de ALV van november.

Benoemingen

Tijdens de ALV traden Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur OMO, en Gisela Assenberg, rector-bestuurder van het Alfrink College, Zoetermeer, toe tot de Ledenadviesraad (LAR). Wegens het aflopen van zijn termijn als LAR-lid werd onder dankzegging afscheid genomen van Albert Strijker, voorzitter CvB Dunamare Onderwijsgroep.