Conceptregeling ‘Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten’ open voor reacties

28 januari 2020

Betrokkenen kunnen tot en met 21 februari aanstaande reageren op de nieuwe conceptregeling ‘Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024’.

Gemeenten en scholen hebben sinds 2019 de wettelijke taak om voortijdige schooluitval onder jongeren (tussen de 12 en 23 jaar) te voorkomen en bestrijden. Ze zijn verplicht hiervoor in samenwerking iedere vier jaar een regionaal programma op te stellen, met daarin maatregelen gericht op het in beeld krijgen van deze jongeren en het bieden van de juiste begeleiding richting onderwijs, werk en/of zorg.

In de nu voorliggende regeling staan de voorwaarden en kaders voor deze programma’s vastgelegd voor de periode 2020-2024. De partijen ontvangen alleen subsidie voor uitvoering van het regionaal programma, indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze regeling.