CvTE zoekt examinatoren en correctoren voor staatsexamens

10 januari 2019

Het College voor Toetsen en Examens zoekt tweedegraads docenten voor de vakken maatschappijleer, NaSk2 en Engels die dit schooljaar willen corrigeren en examineren voor de staatsexamens voortgezet onderwijs.

Correctie vindt plaats tijdens de periode van de centrale examens (van half mei t/m half juni). Het mondeling examineren vindt plaats in de eerste twee weken van de zomervakantie op scholen van het voortgezet speciaal onderwijs en afhankelijk van de regio in Zwolle/Tilburg/Amersfoort.

Meer informatie over de werkzaamheden en aanstellingsvoorwaarden is te downloaden. Sollicitatie met CV kan per mail gericht worden aan de manager van de Staatsexamens vo, mw. Greet Snoodijk, sollicitatie@cvte.nl. “