Dashboard regionale dekking onderwijsaanbod vo

15 juni 2018

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een online kaart om het regionale onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs te kunnen zien en de regionale verschillen. De vier dimensies zijn gemiddelde en maximale afstand in kilometers tot dichtsbijzijnde school, het percentage 'kleine profielen' en het voorspelde percentage leerlingendaling.

kaart duo