De kwaliteit borgen van schoolexamens: hoe doen andere scholen dat?

09 september 2020

Bij het organiseren en het verder werken aan de kwaliteitsborging van de schoolexamens, kan het heel waardevol zijn meer te horen over de aanpak van andere scholen. De VO-raad biedt samen met PLEXS de mogelijkheid om deel te nemen aan een collegiale consultatie rond schoolexaminering, waarbij u met collega’s en collega-scholen het gesprek kunt voeren over vraagstukken en ontwikkelingen op dit vlak en kennis en inspiratie kunt delen. Scholen kunnen zich hier tot en met 29 oktober aanstaande voor aanmelden.

Hoe werkt het?

Bij voorkeur voeren een schoolleider en de examensecretaris de collegiale consultatie gezamenlijk uit. De scholen bepalen zelf de vorm en inhoud van deze collegiale consultatie. Zij maken onderling afspraken over de omvang van de consultatie en onderwerpen die worden geagendeerd. Ook of er fysiek schoolbezoek plaatsvindt of de consultatie digitaal gebeurt, is aan de scholen zelf. 

Aanmelden 

Scholen kunnen zich tot en met 29 oktober 2020 aanmelden via een online formulier. Het Platform voor Examensecretarissen (PLEXS) zal geïnteresseerde scholen met elkaar in contact brengen. 

Handreiking collegiale consultatie

Al eerder heeft de VO-raad een handreiking gemaakt voor scholen om een collegiale consultatie zo effectief mogelijk in te richten. Lees de handreiking 'Collegiale consultatie schoolexaminering'.

Vragen?

Heeft u vragen over collegiale consultatie? Stuur dan een mail naar info@voortgezetleren.nl. Of stel ze aan collega-leraren of -schoolleiders op de website edualdo.nl
 

Actielijn versterking kwaliteitsborging schoolexaminering 
Collegiale consultatie is een van de actielijnen die de vo-sector heeft opgesteld ter versterking van de kwaliteitsborging van de schoolexaminering. Doel is dat vanaf het schooljaar 2021-2022 alle scholen aan een dergelijke vorm van collegiale consultatie deelnemen.