Deel je ervaring met de meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’

16 mei 2022

Alle professionals die werken met kinderen en/of ouders zijn verplicht te werken met de meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’. Om hen te helpen bij het nog beter toepassen van deze meldcode, is Augeo - in opdracht van het ministerie van VWS - een nieuw project gestart. In dit kader worden alle professionals uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met de meldcode. In het najaar volgen casuïstiekbesprekingen, waarbij zij aan de slag kunnen gaan met dilemma’s en echte casussen uit de praktijk.

Vragenlijst

Als eerste stap wil Augeo nader onderzoeken wat de dilemma’s rond de meldcode precies zijn. Waar lopen professionals tegenaan? Wat zijn de lastige casussen? Maar ook, waarbij had het inzetten van de meldcode het beoogde resultaat?  Daarom de vraag aan alle professionals die werken met kinderen en/of ouders, om een korte vragenlijst in te vullen over dilemma’s en casuïstiek. De vragenlijst is anoniem en duurt circa 3 minuten. 


Casuïstiekbesprekingen

In samenwerking met LVAK (de vereniging van aandachtsfunctionarissen) worden vervolgens in het najaar casuïstiekbesprekingen georganiseerd. Hierbij ligt de focus op het daadwerkelijk gaan doen en leren uit de praktijk. Bij de bijeenkomsten zijn diverse experts en vertegenwoordigers van Veilig Thuis aanwezig en is het doel te leren van elkaars ervaringen bij uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode. Binnenkort verschijnt meer informatie hierover op de website van Augeo.