Definitieve datum wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'

10 september 2020

De wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' gaat in op 1 november 2020 voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe nevenvestiging stichten via het huidige Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) kan daardoor nog tot 1 november 2020.

Vanaf november is er een informatiewebsite van DUO waar initiatiefnemers kunnen lezen over de stichtingsprocedure voor een nieuwe school. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers op duo.nl dan een nieuw initiatief melden.