Definitieve regeling ‘Aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021’ gepubliceerd

31 augustus 2021

Hoewel de eindexamens al weer een tijd achter ons liggen, is deze week de regeling 'Aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021' gepubliceerd. Inhoudelijk geeft het weer wat er eerder al aan informatie beschikbaar was. Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht van 25 maart 2021.

De bedragen zullen door het ministerie van OCW uiterlijk in december 2021 worden uitgekeerd, behalve die bedragen die betrekking hebben op het aantal tweede herkansers. Deze middelen komen in juni 2022 beschikbaar. Om deze bedragen automatisch te ontvangen, dient het bevoegde gezag de benodigde gegevens uiterlijk 8 september 2021 in het register onderwijsdeelnemers te registreren.  

De informatietool die door OCW zou worden ontwikkeld, wordt beschikbaar gesteld nadat definitieve leerlingtellingen bekend zijn. In deze tool kan per BRIN worden bekeken welk bedrag van toepassing is per eindexamenkandidaat, per onderdeel van de regeling en in totaal op basis van de definitieve leerlingtelling.