Denk mee met de Onderwijsraad over gelijke kansen in verhouding tot publiek en privaat aanbod

19 mei 2020

De Onderwijsraad is uit eigen beweging een advies opgestart om antwoord te krijgen op de vraag: wat betekent de ontwikkeling van publiek en privaat aanbod voor gelijke kansen? En hoe kan de kwaliteit worden geborgd? U wordt uitgenodigd hierover mee te denken.

De meeste kinderen en jongeren in Nederland volgen publiek onderwijs, bekostigd door de overheid. Maar daarnaast of in plaats daarvan ontstaan private onderwijsinitiatieven zoals huiswerkbegeleiding en particuliere scholen, soms betaald door ouders, maar soms ook gratis ter beschikking gesteld door religieuze instellingen of welzijnsorganisaties. Ook ontstaan binnen het publieke onderwijs mogelijkheden om privaat onderwijsaanbod te volgen, zoals Cambridge English. In de huidige coronacrisis zien we een uitvergroting van deze ontwikkelingen. Wat betekent dit voor gelijke kansen? En hoe kan de kwaliteit van deze initiatieven worden geborgd?

Denk mee

De Onderwijsraad nodigt u uit hierover mee te denken. Goede voorbeelden, analyses en ervaringen zijn in alle vormen welkom. De gegeven input wordt gebruikt om tot een afgewogen advies te komen.

U kunt uw schriftelijke bijdrage aan het advies sturen naar publiekprivaat@onderwijsraad.nl. Reageren is mogelijk tot 1 augustus 2020.