Denk mee met de Onderwijsraad over ‘technologie en onderwijs’

28 september 2021

Welke kansen en risico’s bieden de nieuwe technologische ontwikkelingen voor onderwijs ontwikkelen, geven en volgen? En voor de sociale kant van samen naar school gaan? Wat kan het betekenen voor de rol van de docent? De Onderwijsraad gaat hierover een verkenning uitvoeren en nodigt iedereen uit om mee te denken.

De verkenning verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.

Reageren

Tot en met 22 oktober aanstaande kan iedereen meedenken over deze verkenning naar de rol van technologie in het onderwijs, en de mogelijke consequenties daarvan voor onderwijsleerprocessen. Voorbeelden, toekomstverwachtingen, analyses, opvattingen over wenselijkheid en suggesties zijn van harte welkom. Input kan worden gestuurd naar technologie@onderwijsraad.nl. De informatie wordt benut om tot een afgewogen verkenning te komen.

Lees het bericht van de Onderwijsraad.