Derde consultatieronde curriculumherziening

17 oktober 2018

De negen ontwikkelteams die voor Curriculum.nu werken aan een conceptvisie op hun leergebied hebben een derde tussenproduct opgeleverd. Hierop kan tot 14 november online feedback worden gegeven.

De ontwikkelteams - bestaande uit schoolleiders en leraren - hebben in een derde ontwikkelronde verder gewerkt aan ‘de grote opdrachten’, die de essentie van het leergebied beschrijven. Op basis van gegeven feedback uit een eerdere consultatieronde zijn deze ‘grote opdrachten’ verder aangescherpt en in samenhang aangepast. De teams ontvangen graag feedback op de bijgestelde grote opdrachten.

Update 19 november: Alle gegeven feedback is verzameld en te lezen op de website van Curriculum.nu.


Derde ontwikkelsessie en vervolg

Meer weten over de derde ontwikkelsessie? Bekijk dan onderstaande video. 

De volgende ontwikkelsessie vindt plaats van 12 t/m 14 december. De teams stellen dan de grote opdrachten vast en werken deze op basis van de ontvangen feedback uit in bouwstenen van kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het po en vo. In januari 2019 volgt de volgende consultatiefase. Lees meer over (het vervolg van) Curriculum.nu.