Derde consultatieronde curriculumherziening: uw feedback gevraagd

17 oktober 2018

De negen ontwikkelteams die voor Curriculum.nu werken aan een conceptvisie op hun leergebied hebben een derde tussenproduct opgeleverd. Hierop kan online feedback worden gegeven. Daarnaast worden diverse consultatiebijeenkomsten georganiseerd om de producten te bespreken.

De ontwikkelteams - bestaande uit schoolleiders en leraren - hebben in een derde ontwikkelronde verder gewerkt aan ‘de grote opdrachten’, die de essentie van het leergebied beschrijven. Op basis van gegeven feedback uit een eerdere consultatieronde zijn deze ‘grote opdrachten’ verder aangescherpt en in samenhang aangepast. De teams ontvangen nu graag feedback op de bijgestelde grote opdrachten.

Feedback geven

Tot 14 november kunt u alle tussenproducten bekijken en uw feedback geven via de online pagina's van de ontwikkelteams Nederlands, Engels/ moderne vreemde talen, Digitale geletterdheid, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur of Mens & Maatschappij

Bekijk daarnaast wanneer er een consultatiebijeenkomst van Curriculum.nu in uw regio is.

Derde ontwikkelsessie en vervolg

Meer weten over de derde ontwikkelsessie? Bekijk dan onderstaande video. 

Op basis van de grote opdrachten zullen de ontwikkelteams in de volgende stap de benodigde kennis en vaardigheden benoemen die leerlingen op het vlak van hun leergebied dienen te hebben (bouwstenen).

Lees meer over (het vervolg van) Curriculum.nu.