Derde meting peilingsonderzoek OCW naar gevolgen coronacrisis vanaf 1 februari

27 januari 2021

Om goed inzicht te krijgen in de effecten van de huidige coronamaatregelen op scholen en eventuele organisatorische problemen doen het ministerie van OCW en Oberon maandelijks een peilingsonderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op scholen.

In tegenstelling tot de eerste twee metingen zal deze peiling meer toegespitst zijn op de recente aanscherping van de coronamaatregelen, zoals de gedeeltelijke scholensluiting. De rapportage geeft informatie om, waar nodig, beleid te maken. De eerste en tweede meting zijn online te vinden.

Schoolbesturen ontvangen de vragenlijst per mail en kunnen deze invullen van 1 t/m 8 februari.