Diagnostische Tussentijdse Toets niet verplicht

03 september 2014

Staatssecretaris Dekker heeft in een Kamerbrief over toetsing in het funderend onderwijs aangegeven dat de diagnostische tussentijdse toets (DTT) (voor Nederlands, Engels en wiskunde) niet verplicht zal worden opgelegd en niet zal worden gebruikt voor landelijke monitoring.

De staatssecretaris erkent hiermee dat de toets bedoeld is voor de leerlingen zelf en voor leraren bij het realiseren van maatwerk. De DTT wordt halverwege het laatste jaar in de onderbouw afgenomen: in de tweede klas van het vmbo en de derde klas van havo en vwo.

Dekker schets in zijn brief een beeld van de toets die hij voor ogen heeft: ‘Om optimaal maatwerk te kunnen realiseren, is het nodig dat een digitale, adaptieve toets wordt ontwikkeld die naar een diagnose toewerkt. Een leerling die vragen goed beantwoordt, kan bijvoorbeeld steeds moeilijkere vragen voor dat onderdeel krijgen. De diagnose richt zich op het detecteren van sterke punten die de ontwikkeling van een vaardigheid naar een hoger niveau kunnen tillen en op zwakke punten die (later) in het leerproces een hindernis kunnen vormen. De toets brengt voor elke leerling in kaart waar leergroei mogelijk is. Ook biedt de toets leerlingen de mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen. Leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld aantonen dat ze op bepaalde onderdelen méér in hun mars hebben.'

De VO-raad is verheugd over dit positieve signaal en vindt het van groot belang dat er een kwalitatief hoogstaande adaptieve toets wordt ontwikkeld, omdat daarmee maatwerk en gepersonaliseerd leren kunnen worden gestimuleerd.

Pilot

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is door het ministerie van OCW gevraagd een meerjarige pilot op te zetten, waarbij scholen en docenten mee kunnen werken aan de ontwikkeling van de toets en ervaring op kunnen doen met diagnostische toetsing. Binnenkort worden alle scholen uitgenodigd om deel te nemen aan deze pilot. De VO-raad hoopt dat veel scholen willen deelnemen, omdat goede digitale adaptieve toetsen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de diagnostische tussentijdse toets de website van het CvTE