Digitale landkaart toont voorbeelden omtrent leerlingendaling

17 juni 2020

De VO-raad heeft een aantal praktijkvoorbeelden en persartikelen verzameld, ter inspiratie voor scholen bij het anticiperen op leerlingendaling. Deze voorbeelden zijn nu visueel terug te vinden op een digitale landkaart van Nederland.

De kaart toont in een oogopslag waar er in het land voorbeelden van samenwerking te vinden zijn in het kader van leerlingendaling. Dit overzicht is verre van volledig en zal continu worden aangevuld.

Rode en blauwe markers

De praktijkvoorbeelden - achter rode markers op de kaart - betreffen uitgewerkte voorbeelden van verschillende maatregelen die scholen gezamenlijk nemen om bij leerlingendaling een goed, bereikbaar onderwijsaanbod in stand te houden. Dit varieert van gezamenlijke voorlichting, het uitruilen van profielen en samenwerken op personeelsgebied tot een bestuurlijke fusie of de totstandkoming van een holding.

De persartikelen - veelal afkomstig uit de lokale pers - die schuilgaan achter de blauwe markers laten zien wat voor bewegingen in het krimplandschap gaande zijn. Dit betreffen bijvoorbeeld intentieverklaringen of aankondigingen van onderzoeken naar bestuurlijke fusies. Doe er uw voordeel mee!

Heeft u een suggestie voor een praktijkvoorbeeld of een persartikel om toe te voegen? Mailt u dan naar regionalesamenwerking@vo-raad.nl.