Digitalisering op school? Met MYRA weet je waar je staat

19 december 2022

Scholen die willen weten hoe ze ervoor staan met digitalisering kunnen van 9 januari tot en met 28 februari 2023 meedoen met de nieuwe Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA. Deze monitor is een gezamenlijk initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad. Zowel schoolleiders, -besturen, ict-verantwoordelijken als leraren kunnen de monitor invullen. MYRA geeft volledig inzicht in de stand van digitalisering op scholen én die van de sector als geheel.

Totaaloverzicht met één monitor

MYRA is de eerste monitor waarin alle thema’s die horen bij digitalisering samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan privacy en informatiebeveiliging, ict-bekwaamheid, professionalisering, digitale geletterdheid, innovatie en leermiddelen. De monitor levert scholen en besturen een compleet, betrouwbaar en waardevol resultaat op, waarmee ze hun digitalisering goed en veilig kunnen organiseren. Om dit mogelijk te maken, is het van belang dat scholen en besturen de monitor invullen. Meedoen draagt bij aan professioneel en toekomstgericht funderend onderwijs.

Rapportages op school- en bestuursniveau

Het invullen van de Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA kan eenvoudig online. Dat kost gemiddeld 20 à 25 minuten. MYRA bevat een lijst met vragen op zowel schoolniveau als op bestuursniveau. Scholen die meedoen aan de monitor, ontvangen ieder jaar een overkoepelende rapportage. Deze rapportage geeft een actueel beeld van digitalisering binnen de hele sector. Scholen hebben ook de mogelijkheid om een specifieke rapportage over hun eigen school te ontvangen. Deelnemende scholen kunnen dan meteen zien waar ze staan ten opzichte van de hele sector. Voor zo’n schoolrapportage moeten minimaal zes leraren de vragenlijst invullen. Hier staan specifieke vragen in voor de leraren. Daarnaast kunnen schoolbesturen een bestuursrapportage ontvangen. Voor zo’n bestuursrapportage is een deelname van een minimumaantal scholen nodig. Ook voor bestuurders, schoolleiders of ict-verantwoordelijken zijn specifieke vragen opgenomen die onderdeel uitmaken van deze rapportage.  

De rapportages geven een betrouwbare en volledige analyse van de resultaten die uit MYRA rollen. Bovendien kan iedere deelnemer van de monitor na het invullen direct een overzicht van de eigen antwoorden downloaden. De monitor wordt mede uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

Meedoen levert iedereen veel op

Dankzij de rapportages weten deelnemende scholen precies waar zij staan in de ontwikkeling rond digitalisering en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo geeft MYRA scholen en besturen meer grip en regie op digitalisering. Ict-verantwoordelijken krijgen dankzij MYRA een goed beeld van de hele onderwijssector; een sterk referentiekader voor de eigen school en het bestuur. Leraren worden zich met behulp van MYRA bewuster van hun eigen kennis en kunde. Zo kunnen zij zich gericht ontwikkelen om technologie beter te begrijpen en voor zich te laten werken.

Aanmelden

De Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA kan vanaf maandag 9 januari worden ingevuld tot en met 19 maart 2023. Je kunt je nu alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Dan krijg je automatisch een link toegestuurd waarmee je kunt inloggen.

Deel deze informatie en de link met zoveel mogelijk collega’s binnen en buiten jouw school. Hoe meer deelnemers, hoe beter we inzicht krijgen in digitalisering van het onderwijs. Want MYRA biedt scholen en besturen waardevolle inzichten waarmee ze hun digitalisering goed en veilig kunnen organiseren. Meedoen draagt bij aan professioneel en toekomstgericht funderend onderwijs.

logo myra