DOD per 1 januari niet gebruiken voor overdacht leerlinggegevens

Scholen die bij het overstappen van leerlingen naar een andere school hun gegevens digitaal overdragen via het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) kunnen vanaf 1 januari 2017 hier geen gebruik meer van maken*. De VO-raad en PO-Raad raden scholen en hun besturen daarom aan over te stappen op de Overstapservice Onderwijs (OSO). Door nu voor te bereiden op de OSO kunnen scholen vlekkeloos van start in 2017.

OSO is vanaf 2017 officieel de landelijke standaard voor digitale overdracht van het onderwijskundige rapport tussen scholen. OSO kan worden gebruikt als een leerling van basis- naar basisschool overstapt, van middelbare naar middelbare school of van basisschool naar middelbare school. Met OSO kunnen leerlinggegevens makkelijker en veilig worden overgedragen. OSO voldoet geheel aan de privacy wet- en regelgeving. De privacy van leerlingen is daarmee ook geborgd. Hoe meer scholen OSO gebruiken, hoe makkelijker bovendien het overdragen van gegevens wordt. Op dit moment is bijna 90 procent van de po-scholen en 80 procent van de vo-scholen aangesloten op OSO. Ongeveer de helft van de scholen maakt daadwerkelijk actief gebruik van het systeem. In schooljaar 2015-2016 gaven scholen OSO het rapportcijfer 7.

Wat moet ik doen?

Om OSO te kunnen gebruiken, moet een school zich eerst bij OSO aansluiten. Scholen kunnen op de website overstapserviceonderwijs.nl controleren of ze zijn aangesloten. Hier staat ook informatie over het aansluiten, implementeren en gebruik van OSO én tips voor regionale afspraken. Via ‘Mijn OSO’ kunnen scholen inloggen voor een persoonlijk overzicht van de school of scholen of de lijst ‘gekwalificeerde scholen’ raadplegen.

Interne voorbereiding belangrijk

Belangrijk is ook dat besturen en scholen zich intern voorbereiden op het gebruik van OSO. Ieder nieuw systeem vraagt immers een andere manier van werken. Dit geldt ook voor scholen die al wel zijn aangesloten maar OSO nog niet gebruiken.

Ondersteuning bij implementeren en gebruik OSO

Voor het aansluiten en voor het beantwoorden van uw vragen kunt u terecht bij Kennisnet via de servicedesk van OSO: telefoon: 0800-321 22 33 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur), e-mail: servicedesk@oso-od.nl of op de website van OSO bij veelgestelde vragen en antwoorden. De servicedesk van de leverancier van uw administratiesysteem helpt u ook graag met de implementatie en gebruik van OSO.

De overstap naar OSO als landelijke standaard voor de overdracht van leerlinggegevens is tot stand gekomen in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de leveranciers (VDOD). OSO is een publieke dienst van PO-Raad en VO-raad die door Kennisnet wordt uitgevoerd.

*Let op, voor het overdragen van leerlinggegevens voor andere doeleinden blijft DOD voorlopig nog wél bruikbaar, tot er betere alternatieven zijn.