Doe mee met de peiling over het Nationaal Programma Onderwijs

21 februari 2023

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben een uitnodiging van ResearchNed ontvangen om de periodieke vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst leveren waardevolle informatie voor de vierde voortgangsrapportage van het nationaal programma, die in het voorjaar van 2023 verschijnt.

De eerdere vragenlijsten over het Nationaal Programma Onderwijs zijn door veel schoolleiders ingevuld. Door deze hoge respons is er goed zicht op de uitvoering van het programma door scholen en op problemen waarmee leerlingen door de coronatijd te kampen hebben.

Door mee te werken aan deze uitvraag kunnen scholen opnieuw aangeven wat het effect is van het NPO programma in school en de mogelijke knelpunten waar zij tegenaan lopen. De VO-raad roept schoolleiders op deel te nemen aan de monitoring.

Invullen tot en met 21 maart

De antwoorden kunt u per mail toegestuurd krijgen. Dit overzicht kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de verslaglegging aan uw bestuur, team en medezeggenschapsraad.
U kunt de vragenlijst invullen tot en met 21 maart 2023. Via onderstaande link is het mogelijk een nieuwe link aan te vragen.