Contactpersoon voor BRON doorgeven

07 december 2017

Voor de implementatie van Doorontwikkelen BRON in het vo is een implementatieteam ingericht, waaraan medewerkers van de VO-raad, Kennisnet, DUO en OCW deelnemen. Uiterlijk 22 december 2017 dient de contactpersoon van de school bij DUO bekend te zijn.

De beoogde baten van het programma Doorontwikkelen BRON zijn aanzienlijk. De modernisering van de gegevensstromen en bijbehorende aanpassing van het informatielandschap bij DUO draagt voor instellingen bij aan het verlichten van administratieve lasten en ondersteuning bij uitvoering van wettelijke taken en beleidsmaatregelen. Voor instellingen gaat het bijvoorbeeld om eenvoudiger uitvoeringsprocessen met minder handmatige handelingen en fouten, en een hogere en snellere beschikbaarheid van gegevens.

Contactpersoon

Voor de implementatie van Doorontwikkelen BRON dient er een contactpersoon aangewezen te worden die als eerste aanspreekpunt voor het implementatieteam zal fungeren. Het verzoek is de contactgegevens voor 22 december 2017 door te geven aan implementatie-bron@duo.nl

Planning

Verwacht wordt dat in januari 2019 de implementatie bij de vo-instellingen live moet gaan. Dit zal het nodige vergen van de leerlingenadministratie van de instelling, met name bij het testen en bij het op orde brengen van de data in de periode tot en met november 2018 en bij de implementatie zelf in januari 2019.