Doorleveren resultaten Monitoring Sociale Veiligheid aan inspectie nog mogelijk tot en met 30 juni

29 mei 2024

Scholen dienen ook dit schooljaar weer de resultaten van hun Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) beschikbaar te stellen aan de Onderwijsinspectie. Dit kan nog tot en met 30 juni aanstaande.

Scholen zijn vanuit de wet 'Veiligheid op school' verplicht om jaarlijks de ervaren sociale veiligheid van leerlingen te monitoren met een betrouwbaar meetinstrument. Zij kunnen dit onder andere doen via Vensters VO. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van de vragenlijst voor leerlingtevredenheid; deze bevat 27 vragen, waarvan 16 vragen gaan over tevredenheid en 11 over de sociale veiligheid. Door deze vragenlijst jaarlijks onder ten minste een representatief deel van de leerlingen uit te zetten en de resultaten te delen met de Onderwijsinspectie, wordt aan de monitoringsplicht voldaan.

Het doorsturen van de resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid aan de inspectie kan eenvoudig worden geregeld via Vensters. Als school dien je hiervoor een vinkje te zetten bij Monitoring Sociale Veiligheid in het ManagementVenster van Vensters. Dit is nog mogelijk tot en met 30 juni aanstaande. Na het geven van je toestemming hiervoor via het vinkje, stuurt Vensters op 1 juli de resultaten vervolgens door aan de inspectie.

Zie ook de handleiding 'Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie'.

Let op: de gegevens MSV komen pas beschikbaar in 'Mijn Vensters' als je deze gegevens eerst verwerkt/accepteert in 'Mijn Scholen op de kaart'. Het verwerken/accepteren van de gegevens en het toestemming geven voor het leveren van de data MSV aan de inspectie zijn twee losse acties die nodig zijn om de gegevens aan de inspectie te kunnen doorleveren via Vensters.