Dreigingen rondom scholen betroffen incidenten

17 januari 2019

De afgelopen weken zijn er verscheidene nieuwsberichten geweest over dreigingen in en rondom het schoolgebouw. Dit leidde een enkele keer zelfs tot het ontruimen van de gehele school. Uiteindelijk bleek het te gaan om loze alarmen en hebben zowel de politie als de scholen preventief en alert gehandeld.

De VO-raad benadrukt dat de dreigingen incidentele gevallen zijn. Wel willen wij het belang van een alerte en reactieve houding van de school onderstrepen. Wij adviseren daarom scholen  een goed contact met de politie te onderhouden. Daarnaast is het raadzaam een calamiteitendraaiboek in de school te hebben, waar het voltallige personeel van op de hoogte is. Dit draaiboek moet inzicht geven over hoe er gehandeld moet worden wanneer er een dreiging gemeld wordt of een andere calamiteit plaatsvindt in of rondom het schoolgebouw.

Voor meer informatie verwijzen wij door naar Stichting School en Veiligheid. Hier kunnen scholen terecht voor meer informatie, ondersteuning en advies over het omgaan met calamiteiten op school.