Dringend verzoek: verstuur aanmeldinformatie van potentiële overstappers vo-mbo via de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA)

04 maart 2021

Om jongeren in de overstap van het vo naar het mbo in beeld te houden, zijn vmbo-, pro- en vso-scholen en vavo’s sinds 1 september 2020 verplicht om de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. Dit is vastgelegd in de regeling 'Gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo'. Het doel is om voortijdig schoolverlaten (VSV) verder terug te dringen. Voor zover dit nog niet is gebeurd, wordt scholen gevraagd om het systeem zo snel mogelijk in gebruik te nemen voor het uitwisselen van informatie over potentiële overstappers vo-mbo in maart.

Leerlingen blijven in beeld

In de regeling 'Gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo' is opgenomen dat vmbo-, pro- en  vso-scholen en vavo’s  tussen 1 oktober en 1 februari aan de VVA een beperkte set gegevens aanleveren over de leerlingen die naar verwachting naar het mbo overstappen. De mbo-instellingen leveren op hun beurt gegevens aan over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. 

Via de VVA ontvangen vo-scholen ‘realtime’ informatie van de mbo-instellingen of hun leerlingen zich al aangemeld hebben bij het mbo. Op deze manier kunnen overstappende jongeren op de voet gevolgd worden en krijgen decanen en anderen binnen de school snel inzicht in het verloop van het aanmeldproces van hun leerlingen. Gemeenten ontvangen via de VVA eveneens een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert. Door de landelijke dekking blijven ook de leerlingen in beeld die zich buiten de regio aanmelden bij een mbo-opleiding. De VVA is niet bedoeld als vervanging van overdrachts- of LOB-dossiers. 

Voor de landelijke dekking en de ketenaanpak VSV in de driehoek v(s)o-mbo-gemeenten is het van belang dat scholen de gevraagde gegevens over hun potentiële overstappers naar het mbo in maart alsnog aanleveren. Op dit moment zijn nog niet alle gemeenten aangesloten op de voorziening. In de betreffende regio’s zal de ketenaanpak VSV daarom ook nog deels via andere systemen geborgd worden. 

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling

De uitwisseling van gegevens verloopt in principe volledig geautomatiseerd via het leerlingadministratiesysteem. Scholen die Magister gebruiken, dienen het gebruik van de VVA apart te activeren. Zij zijn hierover geïnformeerd door hun leverancier en kunnen hiervoor de handleiding van het leerlingadministratiesysteem raadplegen.
Een kleine groep scholen kan de VVA nog niet gebruiken omdat zij zich hiervoor niet hebben aangemeld. Dit is nog steeds mogelijk. Lees meer over de procedure

Vragen en informatie over de VVA 

Omdat er in het veld de nodige vragen leven over de positie van VVA in de regionale ketenaanpak, kunnen belangstellenden binnenkort een webinar over dit onderwerp volgen. U wordt hierover  geinformeerd via onze website. Daarnaast kunt u uw vragen sturen naar info@vo-raad.nl en vindt u aanvullende informatie op onze site en de website van Kennisnet: voor bestuurders en schoolleiders en voor administraties.  Zie daarnaast de websites en handleidingen van de aangesloten leveranciers (voor administraties).