Een kijkje in de keuken bij topinstellingen die werken aan een verbetercultuur?

13 december 2022

In februari 2023 start een nieuw intersectoraal bestuurderstraject van Stichting leerKRACHT, in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Als onderwijsbestuurder (po, vo of mbo) krijg je hierbij de kans om drie Nederlandse topinstellingen te bezoeken en in gesprek te gaan met hun CEO’s over hoe je een verbetercultuur creëert in een organisatie. Hoe bouw je daarvoor draagvlak? Wat vergt dit van je als rolmodel voor de organisatie? De deelnemende instellingen - Bol.com, McKinsey & Company, Picnic en UMC Utrecht - delen graag hun ervaringen.

Het leren van en met elkaar staat centraal in dit traject. Naast het afleggen van de werkbezoeken, werk je binnen het bestuurderstraject samen met collega-bestuurders aan leerdoelen rondom leiderschap, strategische visie en planning en persoonlijke professionaliteit.

Meer informatie en aanmelden

Je kan je als bestuurder aanmelden via de website van Stichting leerKRACHT. Op deze website is ook meer informatie te vinden over wat deelname inhoudt, de data van de bezoeken en de kosten.