Eén regeling voor gpl en materiële bekostiging verschenen

26 september 2018

Het ministerie van OCW heeft de nieuwe ‘Regeling bedragen gemiddelde personeelslast (gpl)’ gepubliceerd, voor de eerste keer in combinatie met de regeling exploitatiebekostiging. De ophoging van de gpl is, terugwerkend tot 1 januari, 2,61%. De tarieven voor materieel zijn met 1,59% opgehoogd. Deze ophogingen zijn conform de verwachting.

De ophoging van de gpl is als volgt opgebouwd:

  • 2,2% loonruimte;
  • 0,3% incidentele loonontwikkeling;
  • -0,12% vergoeding pensioenontwikkeling;
  • 0,22% vergoeding overige sociale werkgeverslasten.


Per 1 januari 2019 stijgt de gpl voor onderwijzend personeel met 0,21% vanwege een verhoging van de vergoeding voor het Convenant Leerkracht. Dat is iets hoger dan de verwachte 0,15%.

Late publicatie

De regeling is weer laat in het jaar verschenen. Eind mei waren bovengenoemde percentages al bekend, maar het heeft vier maanden geduurd om deze in een regeling op te nemen. Scholen hebben daardoor langer dan nodig in onzekerheid verkeerd over hun personele bekostiging. De VO-raad gaat met OCW in gesprek om te bezien of versnelling van dit proces mogelijk is.

Regeling naar de Kamer

Er is een wettelijke plicht om de regeling exploitatiekosten aan de Tweede Kamer voor te leggen, die vervolgens vier weken de tijd heeft om te reageren. Om die reden is deze regeling nu ook naar de Kamer gestuurd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit traject met de Kamer zal leiden tot wijziging van de regeling.