Elke leerling weer naar school: een belangrijke eerste stap

23 februari 2021

Het kabinet heeft besloten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer naar school mogen, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar (en uiteraard tot het onderwijspersoneel) houden. Dat is een besluit dat strookt met een breed levende wens in en om de scholen en stemt dus tot tevredenheid.

Na een periode waarin een grote groep leerlingen sinds half december niet meer op school is geweest, is dit een belangrijke (eerste) stap. Maar het zal duidelijk zijn dat er nog diverse vervolgstappen nodig zijn voordat we onze leerlingen weer het onderwijs kunnen bieden waar zij recht op hebben. Wij zijn met het kabinet, het RIVM en andere onderwijsorganisaties in gesprek om te komen tot een plan van aanpak voor deze noodzakelijke vervolgstappen. Onderdeel hiervan is de mogelijkheid om op alle scholen sneltesten te kunnen inzetten. Dat is nodig om snel en accuraat te kunnen handelen als zich een besmetting op school voordoet. Daarnaast blijven wij erop aandringen dat kwetsbare leraren bij het vaccineren voorrang krijgen.

Een nieuwe optie die vanaf 1 maart ontstaat is het benutten van vrijstaande ruimtes buiten het eigen schoolgebouw. Wij realiseren ons terdege dat hier diverse, vaak praktische en organisatorische uitdagingen aan vastzitten, maar aangezien de kans reëel is dat we in ieder geval dit schooljaar nog met een afstandsregel te maken zullen hebben, loont het voor scholen de moeite om hier onderzoek naar te doen. Verschillende scholen hebben inmiddels ook al afspraken gemaakt. En het is hartverwarmend om te merken dat diverse organisaties uit de wereld van sport, cultuur en de kerken spontaan hun medewerking hebben aangeboden, nadat wij hier vorige week in de media aandacht voor hadden gevraagd.

Lees ook de Kamerbrief 'Heropening van het vo en mbo' (23 februari 2021) en het nieuwsbericht Middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs gaan weer open.