Enquête: helpt u ons de ontwikkelingen rond onderwijshuisvesting in kaart te brengen?

04 september 2019

Om meer zicht te krijgen op de landelijke ontwikkelingen rond onderwijshuisvesting en de mogelijkheden om schoolgebouwen te verduurzamen, houden de VO-raad en Bouwstenen ook dit jaar een landelijke enquête onder alle vo-scholen. Wij willen u vragen deze korte enquête in te vullen.

De enquête gaat onder meer over: de ervaring van scholen met de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer, de aanpak van de verduurzaming, het vastgoedmanagement en welke informatie nodig is om de juiste beslissingen te kunnen nemen op het vlak van huisvesting.

Basis voor gesprek

De uitkomsten van de enquête worden gedeeld met de deelnemende scholen. Ze bieden scholen inzicht in de stand van zaken in de eigen organisatie ten opzichte van anderen en kunnen de basis vormen voor diverse gesprekken hierover. Daarnaast vormen de resultaten de basis voor gesprekken op regionaal en landelijk niveau, onder andere over de uitwerking van het Klimaatakkoord.

Individuele scholen zijn niet herkenbaar in de resultaten. De gegevens zijn vertrouwelijk.

Invullen kost ongeveer een half uur. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

In ruil voor het invullen krijgt u 100 euro korting op een (extra) kaartje voor de Bouwstenen-Jaarbijeenkomst op 28 november 2019 in Hilversum. Op deze dag worden de resultaten gedeeld en gaan gemeenten, scholen en andere maatschappelijke organisaties met elkaar, maar ook met landelijke partijen in gesprek over gemeenschappelijke vraagstukken en (duurzaamheids) ambities rond voorzieningen en vastgoed.