Enthousiaste kandidaten gezocht voor themacommissie bedrijfsvoering en modern werkgeverschap

22 december 2021

Door het vertrek van een aantal leden zijn binnen de themacommissie bedrijfsvoering en modern werkgeverschap van de VO-raad enkele vacatures ontstaan.

De themacommissie is een stevige klankbordgroep uit het veld die het bestuur van de VO-raad gevraagd en ongevraagd adviseert over actuele en lange termijn vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en modern werkgeverschap (CAO). De adviezen kunnen zowel in de fase van beleidsvoorbereiding als -uitvoering worden gegeven. De adviezen zijn in eerste instantie bedoeld voor het bestuur van de VO-raad, maar zullen in veel gevallen ook breder binnen de vereniging beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht via bijvoorbeeld de Adviesraad Schoolleiders (AS) of de Ledenadviesraad (LAR). Dit alles kan dienen als voorbereiding op het gesprek met overheid en politiek.

Het bestuur roept geïnteresseerde bestuurders op zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap om, door middel van een actieve inbreng, bij te kunnen dragen aan de standpuntbepaling van de VO-raad. De themacommissie komt vier á vijf keer per jaar bijeen bij de VO-raad in Utrecht, of online.

Reageren?

We nodigen u van harte uit om te reageren voor 15 januari 2022 door een CV en korte motivatie te sturen naar Paul Huisman, via paulhuisman@vo-raad.nl. Ook voor verdere vragen kunt u bij hem terecht.

Na het doorlopen van de verdere procedure (onder andere een kort gesprek met huidige voorzitter van de themacommissie) benoemt het bestuur van de VO-raad de leden van de themacommissie naar verwachting in februari zodat u kunt aansluiten op de eerstvolgende vergadering van de themacommissie in maart.